Bitki Koruma Bülteni, Cilt 52, Sayı 3 (2012)

Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’nın hassas populasyonu üzerinde topikal biyoanaliz yöntemiyle on iki insektisit için lethal doz (LD50) değerlerinin belirlenmesi

Sakine UĞURLU KARAAĞAÇ, Metin KONUŞ

Özet


Pamuk Türkiye’nin önemli bir endüstri bitkisidir ve Türkiye’deki pamuğun en önemli zararlılarından birisi Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)’dır. Bu zararlı pamukta özellikle generatif organlarda zarar yaparak önemli ürün kayıplarına neden olur. Ülkemizde bu zararlıya karşı kimyasal mücadele yaygın olarak uygulanmaktadır. Ayrıca, ülkemizde bu zararlıyı kontrol etmek için çok fazla miktarda da ilaç kullanılmaktadır. Bu nedenle, bazı yıllarda H. armigera’da kullanılan insektisitlere karşı direnç problemi görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, H.armigera’nın hassas populasyonunda, Türkiye’de pamukta bu zararlıya karşı ruhsatlı etkili maddeler için Lethal Doz (LD50) değerlerinin belirlenmesidir. Denemelerde H. armigera’nın hassas populasyonunun 3. dönem larvaları kullanılmıştır. Bu çalışmada, 12 etkili maddenin LD50 değerleri topikal uygulama yöntemiyle belirlenmiştir; azinphos-methyl (0.152 µg/larva), bifentrin (0.004 µg/larva), beta-cyfluthrin (0.001 µg/larva), esfenvalerate (0.003 µg/larva), thiodicarb (0.116 µg/larva), indoxacarb (0.043 µg/larva), lambda-cyhalothrin (0.002 µg/larva), methomyl (0.201 µg/larva), profenofos (0.096 µg/larva), pyridalyl (0.011 µg/larva), spinosad (0.015 µg/larva) ve zeta-cypermethrin (0.003 µg/larva). Hassas H. armigera populasyonuyla yapılan çalışmalarda elde edilen bu LD50 değerleri, bundan sonra yapılacak olan direnç izleme çalışmalarında, bu insektisitler için H. armigera’nın tarla populasyonlarında direnç oranlarının belirlenmesinde kullanılacaktır.

Tam Metin: PDF