Bitki Koruma Bülteni, Cilt 52, Sayı 2 (2012)

Bazı bitki ekstraktları ve kimyasal maddelerin tütün mozaik virüsü enfeksiyonuna etkilerinin araştırılması

Neziha ARSLAN, Semih ERKAN

Özet


Bu çalışmada 14 bitki ekstraktı ve 15 kimyasal maddenin tütün mozaik virüsü (Tobacco mosaic virus=TMV) enfeksiyonu üzerindeki engelleyici etkileri incelenmiştir. Test bitkilerinde yürütülen denemelerden sağlanan sonuçlara göre, kullanılan bitki ekstraktları virüs enfeksiyonunu % 25.92 ile % 97.19 arasındaki oranlarda engellerken, kimyasal maddelerin virüs enfeksiyonu üzerindeki engelleyicilik oranları % 10.24 ile % 98.30 arasında değişmiştir. Elde edilen bulgular, en yüksek engelleme oranlarının bitki ekstraktları arasında Dianthus caryophyllus, Capsicum annuum ve Yucca elephantipes, kimyasal maddeler arasında ise sodium dodecylsulfate, triton X-100 ve HuwaSan ile elde edildiğini göstermiştir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen ekstraktlar ve kimyasal maddeler çalışmanın sonraki aşaması için seçilmiştir. Araştırmanın diğer aşamasında ise, seçilen ekstraktlar ve kimyasal maddelerin virüs enfeksiyonunun engellenmesi üzerinde seyreltme, sıcaklık ve uygulama zamanı gibi faktörlerin etkileri araştırılmıştır. Test bitkilerinde yürütülen denemelerin sonuçları; D. caryophyllus ve sodium dodecylsulfate’ın engelleyicilik aktivitesinin seyreltme ve sıcaklık değişimlerinden çok fazla etkilenmediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, D. caryophyllus ekstraktının virüs inokulasyonundan 2 ve 4 saat önce, sodium dodecylsulfate’ın ise 2 ve 4 saat sonra uygulanmaları halinde virüs enfeksiyonunu daha yüksek düzeyde engelledikleri gözlenmiştir. Tütün (Nicotiana tabacum L. cv. Akhisar 97) bitkileri ile yapılan saksı denemelerinde, D. caryophyllus ekstraktı ve sodium dodecylsulfate’ın virüs inokulasyonundan önce veya sonra püskürtme şeklinde uygulanmasının tütün bitkilerindeki virüs konsantrasyonunu azalttığı DAS-ELISA testi sonuçlarından anlaşılmıştır.

Tam Metin: PDF