Bitki Koruma Bülteni, Cilt 52, Sayı 3 (2012)

Ankara ili havuç alanlarında görülen fungal yaprak hastalıklarının belirlenmesi ve yaygınlık oranlarının saptanması

Senem TÜLEK, F. Sara DOLAR

Özet


Ankara ili Ayaş ve Beypazarı ilçeleri havuç ekiliş alanlarında görülen fungal yaprak hastalıklarını tespit etmek amacıyla 2008–2009 yıllarının Haziran ile Kasım ayları arasında survey yapılmıştır. Yapılan survey çalışmaları sonucunda oldukça geniş ekim alanına sahip olan Beypazarı’nda yaprak yanıklığı (Alternaria spp.) ve küllemenin (Erysiphe heraclei) yaygınlık oranları sırasıyla %2.67 ve %9.47 olarak bulunmuştur. Ayaş’ta ise küllemenin daha yaygın (%29.33) olduğu, bunu yaprak yanıklıklarının (%3.48) izlediği gözlenmiştir.

Tam Metin: PDF