Bitki Koruma Bülteni, Cilt 52, Sayı 4 (2012)

Batı Karadeniz bölgesi mısır ekiliş alanlarında koçan çürüklüğü etmeni Fusarium verticilloides'in zearalenone oluşturma durumu üzerinde araştırmalar

Orhan BÜYÜK, Nuray ÖZER

Özet


2009-2010 yılları arasında yürütülen bu çalışmanın amacı, koçan çürüklüğüne neden olan Fusarium verticilloides etmeninin oluşturduğu zearalenone (ZEA) toksin miktarını belirlemek olmuştur. Bu amaçla, Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak illeri mısır ekiliş alanlarından toplanan 70 mısır koçan örneğindeki toksin miktarları HPLC cihazı ile tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ZEA toksin miktarı ortalama 828.47 ppb olarak saptanmıştır. Çalışmamız sonucunda elde edilen ZEA miktarları, ülkemiz ve AB'nin ZEA için belirlediği maksimum limitlerin üzerinde bulunmuştur. Farklı illerden toplanan mısır örneklerinde tespit edilen ZEA toksin miktarları arasında herhangi bir farklılık belirlenmemiştir.

Tam Metin: PDF