Bitki Koruma Bülteni, Cilt 53, Sayı 1 (2013)

Çeltik Beyaz Uç Nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie, 1942)’nun Çankırı ve Çorum illeri çeltik ekim alanlarındaki yaygınlığı

Emre EVLİCE, İlker KEPENEKCİ, Adnan TÜLEK

Özet


Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi Christie,1942)çeltik üretim alanlarında sorun olan önemli zararlılardan birisidir. A. besseyi tohum kaynaklı ektoparazit bir nematoddur. Kuru şartlarda tanede 2-3 yıl canlı kalabildiğinden bulaşık tohumlar temiz alanlara yayılabilir.
Bu çalışmada Aphelenchoides besseyi’nin Çankırı ve Çorum illerindeki yaygınlık durumunu belirlenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için 2010 yılında hasat sonrası tarla ve depolardan toplanan çeltik tohum örnekleri analiz edilmiştir. Çankırı ve Çorum illerinden alınan örneklerdeki bulaşıklık oranları sırasıyla %8.82 ve %28.27 olarak tespit edilmiştir. Önceki çalışmalarla mukayese edildiğinde Çankırı ilindeki yaygınlığın yaklaşık olarak aynı kaldığı, Çorum ilinde ise iki kat kadar artış olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF