Bitki Koruma Bülteni, Cilt 54, Sayı 4 (2014)

Örtüaltında yetiştirilen marulda kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) hastalığına karşı mücadele imkânlarının araştırılması

Zühtü POLAT, Arzu COŞKUNTUNA

Özet


Bu çalışmada marulda kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) hastalığının mücadelesinde etkili fungisit ve biyofungisitleri tespit etmek, düşük fungisit dozu ve biyofungisitlerin karışım halinde uygulanmasıyla fungisit kullanımını azaltanuygulamanın hastalık çıkışına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2009 ve 2010 yıllarında yapılan sera denemelerinde Boscalid+pyraclostrobin etkili maddeli fungisitin haftada bir ve iki haftada bir uygulama sıklığında hastalığı başarılı bir şekilde baskılayabildiği ortaya konulmuştur. Cyprodinil+fludioxanil etkili maddeli fungisitin hastalığı baskılamada etkili olduğu ancak Yedikule marul çeşidinde her iki yılda fitotoksisiteye neden olduğu tespit edilmiştir. Biyofungisitler 2009 yılında patojen uygulamasından bir gün önce uygulandığında hastalığı baskılamada çok önemli etki gösterememiş (%28), 2010 yılında patojen uygulamasından on gün önce biyofungisit uygulandığında etkinin ilk yıla nazaran önemli bir artış gösterdiği (%63,34-%82,62) tespit edilmiştir. Karışım uygulamalarında ise½ Boscalid+pyraclostrobin dozu T. harzianum ve B. subtilis biyofungisitlerinin ayrı ayrı karışım dozunun hastalığı baskılamada başarı (%97-100) gösterdiği, ½ Cyprodinil+fludioxanil dozu ve biyofungisitlerin karışım uygulamalarının da aynı şekilde etkili olduğu fakat bu uygulamalarda fitotoksisite gözlemlenmiştir.

Tam Metin: PDF