Bitki Koruma Bülteni, Cilt 53, Sayı 3 (2013)

Balıkesir (Gönen) ve Edirne (Uzunköprü)’de depolanmış çeltik ve pirinçlerde saptanan zararlı böcek türleri

Seda ATABAY, Volkan AYDIN, Nihal ÖZDER

Özet


2009-2010 yıllarında yürütülmüştür. Toplam 15 fabrika deposundan ayda bir kez çeltik, pirinç ve kepek örnekleri alınmıştır. Sürvey sonucunda Sitophilus granarius Linnaeus (Coleoptera: Curculionidae), Sitophilus oryzae Linnaeus (Coleoptera: Curculionidae), Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae), Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae), Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae), Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae), Anthrenus verbasci Linnaeus (Coleoptera: Dermestidae), Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera: Bostrichidae), Alphitophagus bifasciatus Say (Coleoptera: Tenebrionidae), Oryzaephilus surinamensis Linnaeus (Coleoptera: Silvanidae), Carpophilus hemipterus Linnaeus (Coleoptera: Nitidulidae) ve Lasioderma serricorne Fabricius (Coleoptera: Anobiidae) türleri depolarda saptanmıştır.

Tam Metin: PDF