Bitki Koruma Bülteni, Cilt 53, Sayı 3 (2013)

Antalya ve Eskişehir illerindeki Enginar (Cynara scolymus L.) ekiliş alanlarında saptanan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematodlar

İlker KEPENEKÇİ, Emre EVLİCE

Özet


Nematodlar diğer organizmalara göre yaşama ortamı en geniş canlı gruplarındandır. Tatlı ve tuzlu sular ile kutuplardan ekvatora kadar, toprakta, mikroorganizmalar üzerinde, serbest bitki ve hayvanlarda parazit olarak yaşayan grupları mevcuttur. Tylenchida (Nematoda) takımı, bitkilerde ekonomik önemde zararlı türlerin büyük bir bölümünü içermesi nedeniyle bitki paraziti nematodların en önemli grubunu oluşturmaktadır. Türkiye’de 2011 yılı ortalarına kadar 48 bölge ve 66 ayrı konukçuda 240 bitki paraziti nematod türü tespit edilmiştir. Kültür bitkilerinde zararlı olan bitki paraziti nematod türleriyle ilgili çalışmalar, entomolojik ve fitopatolojik çalışmalara göre daha sınırlı alanlarda yürütülmüştür. Bu çalışmada, Antalya ve Eskişehir illeri enginar (Cynara scolymus L.) ekiliş alanlarından alınan örneklerde bulunan Tylenchida (Nematoda) takımına ait bitki paraziti nematod türleri belirlenerek faunistik ve taksonomik olmak üzere iki bölümde incelemesi yapılmıştır. Bu amaçla Tylenchida takımına ait türlerin yoğun bulunduğu yaz aylarında alınan toprak ve bitki kök örnekleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda Tylenchida takımının Tylenchina alttakımından ve Tylenchoidea, Dolichodoroidea, Hoplolaimoidea üst familyalarından 3 familya, 6 alt familya ve 10 cins'e bağlı 17 tür saptanmıştır. Çalışmada saptanan en yaygın türler; Merlinius brevidens (Allen) Siddiqi, Amplimerlinius viciae (Saltukoglu) Siddiqi veHelicotylenchus digonicus Perry in Perry, Darling & Thorne'dur.

Tam Metin: PDF