Bitki Koruma Bülteni, Cilt 53, Sayı 4 (2013)

Ankara ve Tokat’ta elma ve armut bahçelerinde Ateş yanıklığı hastalığının [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.] enfeksiyon risk günlerinin belirlenmesinde tahmin modellerinin kullanılması üzerine çalışmalar

Aynur KARAHAN, Meriç ÖZAKMAN, Şenol ALTUNDAĞ

Özet


Billing Revised System (BRS), Billing Integrated System (BIS95) ve Maryblyt  Version 4.3 bilgisayar modeli, Ateş yanıklığı enfeksiyon risklerini tahmin etmek için 1998, 2000 ve 2001 yılları yetiştirme mevsimlerinde Tokat ve Ankara illerindeki elma ve armut bahçelerinde kullanılmıştır. BRS risk değerlendirme sistemi ile enfeksiyon risk günleri doğru olarak tespit edilmiş, fakat bu sistem gerçek enfeksiyonlardan daha fazla enfeksiyon risk günü belirlemiştir. BIS95 modeli ile çiçek ve sürgün enfeksiyon risk günleri armutta daha doğru tahmin edilmiştir. 1998 yılında, Maryblyt modeli çiçek yanıklığı enfeksiyonlarını tahmin etmede başarılı olmuş fakat bahçede ilk belirtiler tahmin edilenden daha sonra meydana gelmiştir. 2000 ve 2001 yıllarında Maryblyt ve BIS95 modelleri dolu yağışından dolayı armut bahçelerinde enfeksiyon risk günleri belirlemiştir ve armutta ilk belirtiler modeller tarafından tahmin edildiği gibi tespit edilmiştir. Her iki yılda elmada çiçek yanıklığı enfeksiyon risk günleri Maryblyt modeli tarafından belirlenmemiştir. Fakat BIS95 modeli 2000 yılında elmada çiçek yanıklığı enfeksiyon risk gününü belirlemiştir. Çalışmalar sonucunda Tokat ve Ankara illerinde enfeksiyon risk ve belirti oluşum tarihlerinin belirlenmesinde Maryblyt ve BIS95 modelleri başarılı olarak değerlendirilmiştir.

Tam Metin: PDF