Bitki Koruma Bülteni, Cilt 53, Sayı 4 (2013)

Bazı bitki aktivatörlerinin Patates siğil hastalığı [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per.]'na etkileri

Emel ÇAKIR, Fikret DEMİRCİ

Özet


Patates siğil hastalığı patateste %100’e varan verim kayıplarına neden olur. Hastalık etmeni toprak kökenli bir fungus olan Synchytrium endobioticum (Schilb.) Per.’dur ve bir karantina patojenidir. Hastalığın kimyasal mücadelesi bulunmadığından sadece karantina tedbirleri ile yeni alanların bulaşması önlenmeye çalışılmaktadır. Bulaşık tarlalar etrafında dayanıklı patates çeşidi kullanımı da tüm dünyada yaygın bir uygulamadır. Ancak bu dayanıklı çeşitlerin yeni geliştirilen çeşitler nedeniyle ticari değerlerini yitirmesi bu mücadele uygulamasının devamlılığını güçleşmektedir. Bitki aktivatörleri bitkinin doğal savunma mekanizmasının uyarılması ile hastalıklara karşı pratik bir mücadele olanağı sağlamaktadır. Bu çalışmada bazı bitki aktivatörlerinin patates siğil hastalığının enfeksiyon oranına etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan ön denemelerde altı farklı aktivatör denenmiş, bunlar içerisinden diğerlerine göre daha etkili olan Reynoutria sachalinensis (Regalia), Acibenzolar-S-methyl (Actigard) ve Lactobacillus acidophilus (Cropset) seçilmiştir. Seçilen aktivatörler yüksek ve düşük inokulum içeren iki farklı tarlada denenmiştir. Denemeye alınan üç aktivatör de enfekteli yumru oranını önemli derecede azaltmıştır. Özellikle %89.12 etki oranıyla Acibenzolar-S-methyl en yüksek etkiye sahip aktivatör olduğu belirlenmiştir. Ancak bu aktivatörün düşük inokuluma sahip tarlada yumru oluşumunu önemli derecede azalttığı da belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF