Bitki Koruma Bülteni, Cilt 54, Sayı 4 (2014)

Armut ağaçlarında Ateş Yanıklığı etmeni Erwinia amylovora (Burrill ) Winslow et al.’ya karşı bakteri uygulamaları ile biyolojik mücadele imkânlarının araştırılması

Yılmaz KARABIÇAK, Recep KOTAN

Özet


Bu çalışmada; yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ve özellikle armutlarda ciddi verim kayıpları ve kurumalara neden olan ateş yanıklığı hastalığının etmeni Erwinia amylovora’nın biyolojik kontrolüne olanak sağlayabilecek potansiyel bakterilerin laboratuar ve arazi şartlarında etkinlikleri araştırılmıştır. Kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek 3 farklı bakteri, Pantoea agglomerans RK-79, Pantoea agglomeransRK-84 ve Pseudomonas putida RK-142 izolatları, laboratuar koşullarında armut çiçek demetlerinde ve arazi koşullarında armut sürgünlerinde E. amylovora’ya karşı etkililik açısından denenmiştir.
Çalışma sonucunda; laboratuar koşullarında çiçek demetleri üzerinde yapılan uygulamalarda Ateş Yanıklığını P. putidaRK–142 %57,2, P. agglomerans RK–84 %48,9 ve P. agglomeransRK-79 izolatı %14,4 oranında azaltmıştır. Arazi koşullarında denemeler 2010 ve 2011 yıllarında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü arazisinde yürütülmüştür. Arazi koşullarında sürgünlere yapılan uygulamalarda ise; biyolojik mücadele etmenlerinin hastalığın gelişiminin engellenmesi üzerine etkisinin olduğu, fakat bu etkinin uygulama sayısına bağlı olarak bir süre sonra kaybolduğu tespit edilmiştir. Ateş Yanıklığına karşı, biyolojik mücadele etmenleri ile yapılacak koruyucu uygulamaların, yeşil aksamda vejetasyon süresince hastalık gelişimini önlemede etkisinin olduğu gözlenmiştir.

Tam Metin: PDF