Bitki Koruma Bülteni, Cilt 54, Sayı 1 (2014)

Ankara ili hububat depolarında bulunan zararlı böcek türleri

Fatma BAĞCI, Abdullah YILMAZ, Sait ERTÜRK

Özet


Bu çalışma, Ankara ili ve ilçelerinde bulunan buğday ve arpa depolarında zarar yapan böcek türlerinin belirlenmesi amacıyla 2011-2012 yıllarında yürütülmüştür. Bu amaçla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve özel un fabrikalarına ait silo, loda ve depolardaki açık yığınlardan Eylül ayından itibaren 8 ay boyunca örnekler alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Coleoptera takımı Curculionidae, Tenebrionidae, Bostrichidae, Laemophloeidae, Silvanidae, Dermestidae familyalarına ve Psocoptera takımı Liposcelididae familyalarına ait toplam 9 tür tespit edilmiştir. İncelenen silo ve açık yığınların çoğunluğunun zararlılarla bulaşık olduğu ve en yaygın bulunan türün Liposcelis bostrychophila Badonnel 1931 olduğu belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF