Bitki Koruma Bülteni, Cilt 54, Sayı 3 (2014)

Gymnodamaeus Kulczynski, 1902 (Acari, Oribatida, Gymnodamaeidae) türleri üzerine bir çalışma

Ayşe TOLUK, Nusret AYYILDIZ

Özet


Türkiye oribatid akar faunasına katkı sağlamak amacıyla Bolu ilinden toplanan toprak ve döküntüde bulunan Gymnodamaeus Kulczynski, 1902 türleri yani G. bicostatus (C.L. Koch, 1835) ve G. barbarossa Weigmann, 2006, taksonomik bakımdan değerlendirildi. Bu türlerden Gymnodamaeus barbarossa Weigmann, 2006 Türkiye faunası için yeni kayıt olarak belirlendi. Belirlenen her iki türün tanıtıcı özellikleri tarama elektron mikroskobu kullanılarak örneklerimiz üzerinden incelendi.

Tam Metin: PDF