Bitki Koruma Bülteni, Cilt 54, Sayı 3 (2014)

Avrupa Sünesi (Eurygaster maura L.)’nin emgi zararının buğdayda çimlenme ve sürmeye etkisi

Mümtaz ÖZKAN, Numan E. BABAROĞLU, Atilla GÖKDOĞAN

Özet


Bu çalışma, sünenin değişik dönemlerdeki nimfleri ile yeni nesil erginlerinin, buğday tanelerinde beslenmeleri sonucu tanelerin çimlenme güçlerinideki değişiklikler belirlenmiştir. Değişik oranlarda emgiye maruz kalmış ve sağlam buğday tanelerinin ağırlıkları, laboratuvar koşullarında sürme gücü ve hızı ile çimlenme gücü ve hızı saptanmıştır. Sağlam, 1/4, 2/4, 3/4 ve 4/4 oranlarında zarar görmüş tanelerin ortalama ağırlıkları sırasıyla 3.34; 2.81; 2.57; 2.30 ve 1.47 g. olarak belirlenmiştir. Çimlenme gücü aynı karekterler için sırasıyla %89.00; %43.75; %32.50; %34.50 ve %35.00 olarak bulunmuştur.

Tam Metin: PDF