Bitki Koruma Bülteni, Cilt 55, Sayı 2 (2015)

Nosema chaetocnemae Yaman & Radek, 2003 (Microspora)’ın iki farklı izolatının morfolojik ve enfeksiyon özellikleri açısından karşılaştırılması

Mustafa YAMAN, Beyza Gonca GÜNER

Özet


Bu çalışmada, Nosema chaetocnemae Yaman & Radek, 2003 (Protista: Microspora)’ın Samsun ve Trabzon lokalitelerine ait iki izolatın morfolojik ve enfeksiyon özellikleri karşılaştırılarak, bu iki lokalitedeki bireylerin taksonomik açıdan değerlendirilmesi yapılmıştır. Trabzon’dan 438 ve Samsun’dan 237 ergin Chaetocnema tibialis örneği toplandı ve mikrosporidyum varlığı için incelendi. Spor yapıları DP-25 dijital kameralı Olympus BX51 mikroskopu ve DP2-BSW Soft Imaging görüntüleme sistemi kullanılarak fotoğraflanıp ölçümleri gerçekleştirildi. Örnekleme yapılan 2 lokalitede de mikrosporidyum tespit edildi. Trabzon’daki enfeksiyon oranı % 23,7 iken Samsun’daki enfeksiyonun % 44,3 oranında olduğu tespit edildi. Trabzon’daki en yüksek enfeksiyon % 25 ve en düşük enfeksiyon % 15,8 iken Samsun’daki en yüksek enfeksiyon % 55 ve en düşük enfeksiyon % 35 olarak belirlendi. İncelenen lokalitelerdeki mikrosporların morfolojileri arasında belirgin farklar olduğu belirlendi. Bu çalışmada, C. tibialis’te hastalık oluşturan N. chaeotocnemae’nın Samsun ve Trabzon populasyonları taksonomik açıdan değerlendirilmiş ve iki populasyonun ilişkisi aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Tam Metin: PDF