Bitki Koruma Bülteni, Cilt 56, Sayı 1 (2016)

Bazı bitki ekstraktları ve deltamethrine ile karışımlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae) erginlerine toksik ve yumurta bırakmayı engelleme etkileri

Gülşen KAYAHAN SAYLAM, Hüseyin ÇETİN

Özet


Bu çalışma, ısırgan (Urtica dioica), fesleğen (Ocimum basilicum), şerbetçi otu (Humulus lupuıus) ve sütleğen (Euphorbia cyparissias) bitkilerinden elde edilen methanol ekstraktlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Chrysomelidae) erginlerine karşı kontakt ve yumurta bırakmayı engelleme etkilerini belirlemek için yapılmıştır. Ayrıca, bitki ekstraktlarının deltamethrin ile karışımlarının Callosobruchus maculatus erginlerinde kontakt etkileri de tespit edilmiştir. Denemeler laboratuvar şartlarında 28±0.5°C sıcaklık %55±5 orantılı nem ve karanlık ortamda yürütülmüştür. Kontakt etki çalışmaları, ekstraktların sekiz farklı konsantrasyonu (%0.156, 0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20 w/w) kullanılarak yürütülmüştür. Ergine kontakt etki topikal aplikasyon yöntemiyle belirlenmiştir. 24, 48 ve 72 saat sonunda ekstraktların artan konsantrasyonlarıyla, ölüm oranlarında artış görülmüştür. En yüksek ölüm oranı U. dioica’da bulunurken, en düşük H. lupulus’ta bulunmuştur.Yumurta koymayı engelleme etkisinin tespitinde spray tower kullanılarak nohut daneleri üzerine 1 ml ekstrakt (%2.5, 5, 10 (w/w)’luk konsantrasyonları) püskürtülmüştür. Yumurta koymayı engelleme etkisi bakımından bitkiler ısırgan>şerbetçi otu>fesleğen>sütleğen olarak sıralanmıştır. Deltamethrin ile karıştırılan bitki ekstraktlarının, deltamethrinin toksik etkisinde bir artışa neden olmadığı belirlenmiştir.

Tam Metin: PDF