Bitki Koruma Bülteni, Cilt 55, Sayı 4 (2015)

Çanakkale ilinde Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick 1917), (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin konukçuları ve bulaşma oranının belirlenmesi

Burak POLAT, Ali ÖZPINAR, Ali Kürşat ŞAHİN

Özet


Çalışma, 2012-2013 yıllarında Çanakkale ilinde Domates güvesi [Tuta absoluta (Meyrick 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin konukçuları ve bulaşma oranını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, zararlının konukçusu olabilecek kültür bitkilerinde 10 gün ve kültür alanları dışındaki yabancı otlar üzerinde ise 10-15 gün arayla survey yapılarak gerçekleşmiştir. Örnekleme yapılan tüm ilçelerde T. absoluta’nın varlığı tespit edilmiş olup, zararlının değişik biyolojik dönemleri ile domates alanlarının %88 oranında bulaşık olduğu belirlenmiştir. Domates dışında T. absoluta’nınvarlığı Capsicum annuum L. (%2.7) ve Solanum melongena L.’da (%5.8) kaydedilirken; Nicotiana tabacum, Phaseolus vulgaris ve Solanum muricatum’da zararlıya rastlanılmamıştır. Yabancıotlarda ise Solanum nigrum L. (%4.8), Convolvulus arvensis L. (%1.6), Sinapis arvensis L. (%1.6) ve Sonchus oleraceus L. (%1.6) üzerinde zararlı tespit edilmiştir. S. arvensis ve S. oleraceus ilk kayıttır.

Tam Metin: PDF