Bitki Koruma Bülteni, Cilt 55, Sayı 3 (2015)

Bazı buğday çeşitlerinin patojen Rhizoctonia tür ve anastomosis gruplarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi

Filiz ÜNAL, F. Sara DOLAR, A. Kadir AKAN

Özet


Bu çalışma buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü ve cüceleşmeye sebep olan Rhizoctonia solani AG 4, AG 5, AG 8, Rhizoctonia cerealis AG D, Waitea circinata var. circinata ve Waitea circinata var. zeae’ye karşı bazı buğday çeşitlerinin reaksiyonlarını belirlemek amacıyla kontrollü koşullarda yürütülmüştür. Reaksiyonları araştırılan 19 buğday çeşidinden Demir 2000 ve Ankara 98 çeşidi bütün AG gruplarına hassas reaksiyon (S) göstererek en duyarlı çeşitler olmuştur. AG 8, AG D ve W. circinata. var. circinata’ya orta hassas (MS), AG 5 ve W. circinata. var. zeae’ya orta dayanıklı (MR) reaksiyon gösteren Cemre çeşidi en dayanıklı çeşit olarak tespit edilmiştir. Çalışmada en virülent grup olan AG 4’e ise tüm çeşitler hassas reaksiyon göstermiştir.

Tam Metin: PDF