Bitki Koruma Bülteni, Cilt 55, Sayı 3 (2015)

Bazı arpa çeşitlerinin Drechslera teres f. teres’e fide dönemi tepkilerinin belirlenmesi

Burcu YAZICI, Aziz KARAKAYA, Arzu ÇELİK OĞUZ, Zafer MERT

Özet


Yirmi beş arpa çeşidinin fide dönemi reaksiyonları, arpada ağ benek hastalığının ağ formunu oluşturan Drechslera teres f. teres’in üç izolatına karşı sera koşullarında değerlendirilmiştir. İzolatlar Eskişehir, Diyarbakır ve Sivas illerinden elde edilmiştir. Çeşitlerin fungal izolatlara tepkileri dayanıklı-orta derecede dayanıklı ile orta derecede hassas-hassas olarak değişmiştir. Bülbül 89 ve İnce 04 çeşitleri en hassas çeşitler olarak bulunmuş olup, bu çeşitleri Çıldır 02, Özdemir 05 ve Hamidiye 85 çeşitleri takip etmiştir. Harman çeşidi en dayanıklı çeşit olarak bulunmuştur. Bu çeşidi Lord, Yerçil 147, Erginel 90, Bilgi 91, Ünver ve Aydan Hanım çeşitleri takip etmiştir. İzolatlar arasında virülenslik bakımından farklılıklar görülmüştür. Diyarbakır izolatı virülensi en düşük izolat olarak bulunurken Sivas izolatı virülensi en yüksek izolat olarak bulunmuştur.

Tam Metin: PDF