Bitki Koruma Bülteni, Cilt 55, Sayı 3 (2015)

Bazı arpa çeşitlerinin ve ileri kademe arpa hatlarının Rhynchosporium commune’a fide dönemi tepkilerinin belirlenmesi

Mohammad Reza AZAMPARSA, Zafer MERT, Aziz KARAKAYA, İsmail SAYİM, Namuk ERGÜN, Sinan AYDOĞAN

Özet


Yirmibeş ileri kademe arpa ıslah hattı ve 5 arpa çeşidinin Rhychosporium commune’nin virülent bir izolatına karşı fide dönemi tepkileri sera şartlarında tespit edilmiştir. Avcı 2002 çeşidi yüksek derecede dayanıklı bulunurken Kalaycı 97 ve Bülbül 89 çeşitleri hassas olarak bulunmuştur. Karatay 94 ve Efes 3 çeşitleri ise yüksek derecede hassas olarak bulunmuşlardır. İleri kademe arpa hatları içerisinde 9 numaralı hat en dayanıklı hat olarak görülmüş olup, 3, 7 ve 11 numaralı genotipler orta derecede dayanıklı reaksiyon sergilemişlerdir. İleri kademe arpa hatlarından 1, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 24 ve 25 numaralı genotipler hassas olarak bulunurken, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 22 ve 23 numaralı genotipler R. commune izolatına yüksek derecede hassas olarak bulunmuşlardır. Avcı 2002 arpa çeşidi ve 3, 7, 9 ve 11 numaralı ileri kademe arpa hatları dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilir.

Tam Metin: PDF