Bitki Koruma Bülteni, Cilt 55, Sayı 4 (2015)

Capsicum annuum L. (Solanaceae) ve Allium sativum L. (Amaryllidaceae) ekstraktlarının Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera:Aphididae) üzerine insektisit etkisi

Pervin ERDOĞAN

Özet


Yeşil şeftali yaprakbiti [(Myzus persicae Sulzer) (Hem.:Aphididae)] sebze, meyve ve süs bitkilerinde ürün kaybına neden olan yaygın bir zararlıdır. Kimyasal pestisitlere alternatif oluşturmak amacıyla sarımsak [Allium sativum L.(Amaryllidaceae)] ve acı biber [Capsicum annuum L. (Solanaceae) ekstraktlarının M. persicae üzerine insektisit etkileri araştırılmıştır. Denemelerde zararlının ergin döneminde püskürtme ve yaprak disk daldırma, nimf döneminde ise sadece yaprak disk daldırma yöntemi uygulanmıştır. Besin olarak turp bitkisi [Raphanus sativus L. (Brassicaceae)] kullanılmıştır. Her iki ekstrakt için dört farklı konsantrasyon çalışılmış ve denemeler 10 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Belirlenen sonuçlara göre, yaprak disk daldırma yöntemi, acı biber ekstraktında nimf ve ergin dönemde en yüksek ölüm oranı ekstraktın en yüksek konsantrasyonunda belirlenmiş ve bu oran her iki dönemde %88 olmuştur. Sarımsak ekstraktında ise, ölüm oranı her iki dönemde sırasıyla %84 ve %83 olarak belirlenmiştir. Püskürtme yönteminde, her iki ekstraktın en yüksek konsantrasyonunda ölüm oranının sırasıyla %82 ve %80 olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF