Bitki Koruma Bülteni, Cilt 56, Sayı 1 (2016)

Chrysomela (Melasoma) populi (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin bakteriyel patojenlerinin araştırılması

Mustafa YAMAN, Eda DEMİRKOL, Ömer ERTÜRK

Özet


Bu çalışmada, Chrysomela (Melasoma) populi (Coleoptera: Chrysomelidae)’nin bakteriyel patojenleri ilk kez çalışılmıştır. İkisi spor oluşturan ve ikisi spor oluşturmayan 4 bakteri izole edilmiş ve VITEK bakteriyel tanımlama sistemleri kullanılarak tanımlanmıştır. İzole edilen bakteriler Bacillus vallismortis, Bacillus thuringiensis, Staphylococcus haemolyticus ve Aerococcus viridans olarak tanımlanmıştır. Bu bakterilerin tamamı ilk kez bu böcekten izole edilmiştir. Biyoassay denemeleri, izole edilen B. vallismortis, B. thuringiensis, S. haemolyticus ve A. viridans bakterilerinin C. populi erginleri üzerinde sırasıyla %65.9, %70.6, %50 ve %53.3 etki gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Tam Metin: PDF