Bitki Koruma Bülteni, Cilt 57, Sayı 4 (2017)

Bazı hıyar çeşitlerinin kök-ur nematodları Meloidogyne arenaria ve M. incognita’ya konukçu reaksiyonu

Gökhan AYDINLI, Elif İNCE, Sevilhan MENNAN

Özet


Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) ile bulaşık alanlarda dayanıklı veya konukçuluk düzeyi düşük çeşitlerin yetiştirilmesi, mücadele açısından önemli avantajlar ağlamaktadır. Bu bağlamda, değişik çeşitlerin, kök ur nematoduna reaksiyonlarının bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada, ticari olarak yaygın biçimde kullanılan 15 hıyar (Cucumis sativus) çeşidinin
M. arenaria ve M. incognita’ya konukçuluk durumları serada saksı denemeleri ile değerlendirilmiştir. Hıyar çeşitlerinin tamamında, kök ağırlıkları, ilgili çeşidin nematod bulaştırılmayan kontrol grubuna göre artış göstermiş olmasına rağmen, bu artış miktarı M. arenaria ile bulaştırılan çeşitlerden 1 tanesinde (Toskono), M. incognita ile bulaştırılan çeşitlerden ise 2 tanesinde (Everest ve Seyhan) önemli seviyededir (P≤0,05). Denemeye alınan çeşitlerde, ilgili nematod türlerinin neden olduğu en yüksek urlanma oranı da bu çeşitlerde tespit edilmiştir. Hıyar çeşitlerinin tamamı, her 2 nematod türüne değişen seviyelerde reaksiyon göstermiş olup, 0-10 ur skalasına göre en düşük ur skalası değerleri M.
renaria için 2.8 ile Almino çeşidinde, M. incognita için 3.8 ile Venüs çeşidinde tespit edilmiştir. Nematod türlerinin hıyar çeşitlerindeki en yüksek ve en düşük üreme faktörü değerleri, M. arenaria için 5.84 ve 17.16, M. incognita için 8.28 ve 17.84’dür. Üreme faktörü bakımından nematod türüne göre önemli seviyede farklı reaksiyon gösteren 9 çeşitten
’i ur skalası bakımından da farklılık göstermiştir.

Tam Metin: PDF