Bitki Koruma Bülteni, Cilt 57, Sayı 4 (2017)

Trichogramma brassicae, Trichogramma cacoecia ve Trichogramma evanescens’ in konukçu ve yumurta yaşı tercihi üzerinde araştırmalar

Gürkan KARA, Nihal ÖZDER

Özet


Bu çalışmada Trichogrammma brassicae Bezdenko, T. cacoeciae Marchal ve T. evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in (25±1 oC sıcaklık, %65-70 oransal nem, 16/8 saat aydınlık/karanlık periyot) laboratuvarda Ephestia kuehniella Zeller ile Cadra cautella Walker (Lepidoptera: Pyralidae) konukçu ve yumurta yaşı tercihleri araştırılmıştır. Değişik yaşta yumurta verilmiştir. Her üç parazitoit türü de 1 günlük E. kuehniella ile C. cautella yumurtalarını 2 ve 3 günlük yumurtalardan daha çok tercih etmiştir. richogrammma brassicae, T. cacoeciae ve T. evanescens konukçusu E. kuehniella ile hedef konukçusu C. cautella üzerinde yetiştirilmiştir. Alternatif konukçu (C. cautella) üzerinde yetiştirilen parazitoitlerin hedef konukçu E. kuehniella yumurtasında parazitledikleri yumurta sayılarında bir düşme bulunmuştur.

Tam Metin: PDF