Bitki Koruma Bülteni, Cilt 57, Sayı 4 (2017)

Mardin ili bağ alanlarında zararlı Thrips türleri ile mücadele olanaklarının belirlenmesi

Mehmet KAPLAN, Erol BAYHAN

Özet


Bu çalışma ile Mardin ili bağ alanlarındaki Thysanoptera türleri ile mücadelede, alternatif mücadele olanakları araştırılmıştır. Bağlarda zararlı olan thripslere karşı alternatif mücadele olanaklarının belirlenmesi amacıyla 2012-2013 yıllarında arazi ve laboratuvar koşullarında biyoinsektisit denemeleri yapılmıştır. Yapılan denemelerde bağlarda thripse karşı spinosadın (20 ml’lik dozu) etkisi %93.11 iken, azadirachtinin (500 ml’lik dozu) ise %89.60 ile en yüksek etkiye sahiptir. En yüksek etkinin ise 7. gün sonunda olduğu sonraki günlerde ilaç doz etkinliğinin düştüğü ve en düşük etkinliğin ise 15. günün sonunda ortaya çıktığı saptanmıştır. Ayrıca zararlı thrips türlerinin görsel mavi ve sarı yapışkan renk tuzaklarına yönelimi ve yakalanmalarını belirlemek amacıyla denemeler yapılmıştır. Yapılan denemelerde bağ alanlarına asılan renkli yapışkan tuzaklarda thrips türlerinin yakalanma durumu karşılaştırıldığında, mavi renkli yapışkan tuzaklarda yakalanan birey sayısının sarı renkli yapışkan tuzağa göre önemli oranda yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF