Bitki Koruma Bülteni, Cilt 57, Sayı 4 (2017)

Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi

Fırat PALA, Hüsrev MEANNAN

Özet


Bu çalışma, Diyarbakır ili buğday tarlalarında görülen yabancı otların yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenmesi amacıyla 2016-2017 üretim döneminde buğday yetiştiriciliği yapılan 17 ilçede sürvey çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. Bu amaçla toplam 106 tarlada arazi gözlemleri yapılmış, yabancı ot türlerinin yaygınlıkları ve yoğunlukları belirlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda, 1 tohumsuz, 19 monokotiledon ve 87 dikotiledon olmak üzere 26 familyaya ait toplam 107 yabancı ot türü tespit edilmiştir. Sürvey alanında en yoğun olarak tespit edilen Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Apiaceae ve Fabaceae familyalarının, tüm türlerin 2/3’ünü içerdiği görülmüştür. Rastlama sıklığı en yüksek yabancı otlar Avena fatua L., Sinapis arvensis L., Ranunculus arvensis L., Galium aparine L. ve Cirsium arvense (L.) Scop. ve oranları sırasıyla %87, 78, 72, 62 ve 58 olarak belirlenmiştir. Yoğunluğu en fazla olan yabancı otlar sırasıyla Avena fatua L., Sinapis arvensis L., Galium aparine L., Papaver rhoeas L., Cirsium arvense (L.) Scop. ve yoğunlukları sırasıyla 9.73, 8.83, 5.94, 2.62 ve 2.45 adet m2 olarak saptanmıştır. Yabancı otların yaygınlık ve yoğunluğu geçmiş yıllara göre azalmasına rağmen elde edilen sonuçlar etkili bir mücadele yapılamadığını göstermiştir.

Tam Metin: PDF