Bitki Koruma Bülteni, Cilt 57, Sayı 4 (2017)

Türkiye parazitoit faunası için yeni bir kayıt ile birlikte Çanakkale ilinde belirlenen afidofag coccinellid ve parazitoit türler

Şahin KÖK, Zeljko TOMANOVİC, Derya ŞENAL, Gökhan BAŞTUĞ, İsmail KASAP

Özet


Bu çalışma 2013 ve 2015 yılları arasında Çanakkale ilinde afidofag coccinellid ve parazitoit türleri ile onların çeşitlilikleri ve birbirleri arasındaki tritrofik ilişkilerin (parazitoit/predatör- konukçu yaprakbiti-konukçu bitki) belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma boyunca Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) altfamilyasına ait altı cinse bağlı 10 parazitoit tür ve Coccinellidae (Coleoptera) familyasına ait 10 cinse bağlı 12 predatör tür tespit edilmiştir. Parazitoit türlerden Aphidius hortensis Marshall, 1896 Türkiye parazitoit faunası için yeni kayıttır. Lysiphlebus testaceipes (Cresson, 1880) (%32.9) ve Lysiphlebus fabarum (Marshall, 1896) (%23.0) türleri diğer parazitoit türlerden daha yoğun tespit edilmiştir. Benzer şekilde Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 (%35.1) ve Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) (%22.8) türleri predatör türler içerisinde en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Aphis fabae Scopoli 1763 parazitoit türlerin konukçusu olarak en yaygın çeşitliliğe (Shannon-Wiener H = 0.658) sahip iken Cinara pini (Linnaeus, 1758) ise predatör türlerin konukçusu olarak en yaygın çeşitliliğe sahiptir (Shannon-Wiener H = 1.386). Bu çalışmada 14 farklı konukçu bitki üzerinde 18 parazitoit-yaprakbiti ilişkisi ve 19 farklı bitki üzerinde 28 predatör-yaprakbiti ilişkisi belirlenmiştir. Berberis sp. (Berberidaceae) üzerinde A. hortensis - Liosomaphis berberidis (Kaltenbach, 1843) ilişkisi Türkiye'de ilk kez bu çalışma ile kayıt edilmiştir.Mevcut çalışma ile Çanakkale ilinde afidofag coccinellid ve parazitoit türler ilk kez tespit edilmiştir.

Tam Metin: PDF