Bitki Koruma Bülteni, Sayı 3 (1952)

2.4-D preparatlarının tesiri ile kültür bitkilerinde meydana gelen deformasyonlar üzerinde bazı araştırmalar

N. Göksel, S. Teoman

ÖzetTam Metin: PDF