Bitki Koruma Bülteni, Sayı 5 (1953)

Ankara lağım sıçanları (Rattus spp.) üzerinde yapılan bir mücadele denemesi.

N. Lodos

ÖzetTam Metin: PDF