Bitki Koruma Bülteni, Cilt 3, Sayı 4 (1963)

Aspergillus flavus Link. Mantarının Çöl Çekirgesi (Schistocerca gregaria Forsk.)’nin muhtelif biyolojik devrelerindeki hastalık simptomu ve patojenitesi üzerinde çalışmalar.

S. Balamir, O. Karahan

ÖzetTam Metin: PDF