Bitki Koruma Bülteni, Cilt 4, Sayı 2 (1964)

Acroptilon picris L. (Kekre)’nin herbisidlerle mücadele usulünün araştırılması.

N.G. Kurhan

ÖzetTam Metin: PDF