Bitki Koruma Bülteni, Cilt 6, Sayı 4 (1966)

Anticoagulant Rodentisitlerin ev, anbar fare ve sıçanlarına etkileri üzerinde araştırmalar.

İ. Okar, İ. İlikler, Ş. Pala

ÖzetTam Metin: PDF