Bitki Koruma Bülteni, Cilt 7, Sayı 1 (1967)

Adi Tazyikli Sırt pülverizatörlerine konulan mekaniz karıştırıcıların rolü üzerinde araştırmalar.

C. Türkoğlu, Z. Öztürk

ÖzetTam Metin: PDF