Bitki Koruma Bülteni, Cilt 8, Sayı 3 (1968)

Alüminyum Fosid esaslı fümigantlardan “Phostoxin? in boş un fabrikalarında tatbikine ve unlara nufuzuna ait araştırmalar.

T. Esin

ÖzetTam Metin: PDF