Bitki Koruma Bülteni, Cilt 8, Sayı 2 (1968)

Ankara-Güdül bölgesinin Orthoptera faunası üzerinde sistematik araştırmalar.

İ. Gümüşsuyu

ÖzetTam Metin: PDF