Bitki Koruma Bülteni, Cilt 5, Sayı 2 (1965)

Arpa yaprak biti’ne (Diuraphis noxius) karşı laboratuar ilaç denemeleri.

T. Öden, A. Temizer, G. Altınayar

ÖzetTam Metin: PDF