Bitki Koruma Bülteni, Cilt 11, Sayı 4 (1971)

Akdeniz Bölgesi bağlarında Bulaşık Soysuzlaşma (Fan leaf)'nın araştırılması.

N. Tekinel, M.S. Dolar, Z. Nas, N. Bilgin, H. Salih, Y. Salcan

ÖzetTam Metin: PDF