Bitki Koruma Bülteni, Cilt 21, Sayı 4 (1981)

Akdeniz Bölgesinde Çileklerde Siyah Kök Çürüklüğü Nedenleri Üzerinde Ön Çalışmalar.

K. Turan, N. Kılıç

ÖzetTam Metin: PDF