Bitki Koruma Bülteni, Cilt 15, Sayı 1 (1975)

Adana, Hatay illeri tütünlerinde virüs hastalıklarının ve kesafetlerinin simptomatolojik olarak tespiti üzerinde çalışmalar.

Y. Z. Nas, N. Tekinel, M. S. Dolar

ÖzetTam Metin: PDF