Bitki Koruma Bülteni, Cilt 15, Sayı 2 (1975)

Antalya bölgesi pamuklarında Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis (Boisd.)’nun insektisidlere karşı direnci.

T. Öden, A. Temizer, G. Ersoy, K. Kunter

ÖzetTam Metin: PDF