Bitki Koruma Bülteni, Cilt 16, Sayı 2 (1976)

Akdeniz Bölgesinde Turunçgil Virüs Hastalıkları Üzerinde Araştırmalar.

A. Cengiz, M. S. Dolar, N. Tekinel, Y. Z. Nas

ÖzetTam Metin: PDF