Bitki Koruma Bülteni, Cilt 16, Sayı 2 (1976)

Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay, İçel ve Kahramanmaraş İlleri Patateslerinde Virüs Hastalıklarının ve Kesafetlerinin Simptomatolojik Olarak Tesbiti Üzerinde Çalışmalar.

M. S. Dolar, N. Tekinel, Y. Z. Nas

ÖzetTam Metin: PDF