Cilt 6, Sayı 1 (1966)

İçindekiler

Makaleler

Türkiye’nin bahçe ve ağaç fareleri (Mammalia–Gliridae) üzerinde bazı incelemeler PDF
B. Alkan
Arpa yaprak bitine (Diuraphis noxius) karşı granül phorate ve disyston ile laboratuvar denemeleri. PDF
T. Özden, G. Ersoy, A. Temizer
Toz ilaçların yapışma kabiliyeti üzerinde araştırmalar. PDF
Z. Öztürk, N. Şimşir, E. Arkan, G. Arıburnu
Patates Stolbur–Virozu ve Türkiye’de ilk müşahadesi. PDF
Ş. Sahtiyancı
İzmir ve Manisa bağlarında kısa boğum hastalığının vektörü Xiphinema index (Longidoridae) durumu üzerinde araştırma. PDF
H. Yüksel
Karadeniz Bölgesinde tesadüf edilen Meloidogyne incognita varyasyonu hakkında. PDF
H. Yüksel