Cilt 7, Sayı 2 (1967)

İçindekiler

Makaleler

Orta Anadolu Bölgesinde elma agaçlarında Kloroz’un tedavisinde uygun bir ilaçlama usulünün tesbiti üzerinde çalışmalar. PDF
K. Türkoğlu
Ege Bölgesinde soğan mildiyösü (Peronospora destructor (Berk.) Casp.) hastalığına karşı muhtelif ilaçların müessiriyeti üzerinde çalkışmalar. PDF
O. Özalp
Haziran Böceği (Polypylla fullo tuerkmenoglui Petr.) üzerinde araştırmalar PDF
H. Türkmenoğlu
Orta Anadolu iklim şartlarında mahalli elma çeşitlerinin karaleke hastalığına (Venturia inaqualis (cke.) Wint.) karşı mukavemet durumları üzerinde çalıkşmalar. PDF
K. Türkoğlu, Ü. Erkal