Cilt 8, Sayı 3 (1968)

İçindekiler

Makaleler

Alüminyum Fosid esaslı fümigantlardan “Phostoxin? in boş un fabrikalarında tatbikine ve unlara nufuzuna ait araştırmalar. PDF
T. Esin
Ege Bölgesi pamuk bitkilerinde görülen solgunluk sebepleri üzerinde araştırmalar. PDF
T. Türkmenoğlu, S. Kaya
Karadeniz Bölgesi Turunçgil virus hastalıkları surveyi. PDF
A. Cengiz, N. Tekinel, M.S. Dolar, S. Sağgöz, Ö. Hancıoğlu
Orta Anadolu Bölgesinde Kavak ağaçlarında Yaprak leke hastalığı (Septoria populicola Peck.) ve mücadelesi üzerinde çalışmbalar. PDF
K. Türkoğlu, Ü. Erkal
Akdiken akarı (Tetranychus viennensis Zacher)’nın biyolojisi, mücadelesi, yayılış sahası ve konukçuları üzerinde araştırmalar. PDF
M.E. Göksu
Ege Bölgesinde Odunsu bitkilere karşı ilaçlı mücadelede kullanılacak ilaçların tesbitine ait çalışmalar. PDF
S. Bilgir, H. Bakırcı