Cilt 9, Sayı 1 (1969)

İçindekiler

Makaleler

Bağlarda Kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers) hastalığına karşı kimyevi mücadele usulünün ve hasat edilen üzümlerin SO2 gazı ile fümigasyona tabi tutulmak suretiyle dayanma müddetinin araştırılması. PDF
M. Akdoğan
Marmara ve Trakya bölgesinde Avrupa Kırmızı örümceği (Panonychus ulmi Clk.) üzerinde araştırmalar. PDF
M.E. Göksu, E.D. Atak
Mersin bölgesinde ekonomik bakımdan önemli bazı sebzelerin virüsleri üzerinde araştırmalar. PDF
N. Tekinel, M.S. Dolar, S. Sağgöz, Y. Salcan
Marmara bölgesinde Ala böcek (Polyphylla fullo L.) yayılışı, zararı, yaşayışı ve mücadele imkanları üzerinde araştırmalar. PDF
O. Yürüten