Cilt 9, Sayı 2 (1969)

İçindekiler

Makaleler

Kavaklarda Görülen Kanser Hastalığı (Pseudomonas rimaefaciens) üzerinde etiolojik araştırmalar. PDF
O. Karahan, M. Beşe
Hububat Paslarına karşı ilaçlı mücadele üzerinde çalışmalar. PDF
Y.K. Oran, Y. Parlak
Karadeniz Bölgesinde Balaninus nucum’a karşı atomizör tipi aletlerle mücadele imkanlarının araştırılması. PDF
İ. Ural, M. Işık
Buğday sürmesi (Tilletia foetida (Vallr) Liro) ile Ekin Kurdu (Zabrus spp) ve Bambul (Anis oplia spp.) haserelerine karşı kombine tohum ilaçlaması üzerinde araştırmalar. PDF
M. Duran, A.R. Esen
Kavun ve karpuzlardaki Solgunluk Hastalığı (Fusarium spp.)’na karşı ilaçlı mücadele usulünün araştırılması. PDF
M. Akdoğan