Cilt 11, Sayı 1 (1971)

İçindekiler

Makaleler

Köygöcüren (Cirsium arvense (L..) Scop.)'e muhtelif devrelerinde tatbik edilen 14C ihtiva eden MCPA'nın taşınma durumunun araştırılması. PDF
Z. Özer, F. Müller
Marmara Bölgesinde Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.)'ne "karşı bazı insektisitlerin etkileri üzerinde araştırmalar. PDF
H. Birkardeşler
Çukurova Bölgesinde sebzelerde Çökerten hastalığı ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. PDF
N. Akyalçın
Orta Anadolu Bölgesinde hububatta zarar yapan Ekin güvesi (Scythris temperatella Led.)'ne karşı ilâç denemeleri. PDF
M. Duran, G. Altınayar
Lindane ve Carbaryl'e karşı Bambul (Anisoplia austriaca Hbs.)'un mukavemet durumu üzerinde araştırmalar. PDF
T. Öden, G. Ersoy, A. Temizer