Cilt 12, Sayı 1 (1972)

İçindekiler

Makaleler

Orta Anadolu Bölgesinde patateste zarar yapan Tel kurtları (Agriotes spp.)’nın kimyasal mücadelesi üzerinde araştırmalar. PDF
M. Yüksel, S. Çalışkaner
Marmara Bölgesi sebzelerinde iki benekli örümcek (Tetranychus urticae Koch.), Aphis spp. ve Thrips spp. ‘in mücadelesi üzerinde araştırmalar. PDF
M. E. Göksu, E. D. Atak
Çukurova Bölgesinde sivri biberlerdeki Mozayık virüslerinin yağsız sütle önlenmesi üzerinde araştırmalar. PDF
M. S. Dolar, S. Nas, Y. Salcan
Marmara Bölgesi şeftalilerinde İmidan bakiyeleri tayini. PDF
C. Otacı, K. Kurhan, S. Barkın
Marmara Bölgesinde ekonomik önemi haiz şeftali zararlılarından Sitona crinitus Herbst., Phylobius argentatus L., P. canus L., ve Polydrosus impressifrons Gyll.’un yayılışları, biyolojileri ve mücadelesi üzerinde araştırmalar. PDF
M. Altay, B. Erkam, A. Gürses