Cilt 12, Sayı 3 (1972)

İçindekiler

Makaleler

DDT ve BHC’nin Kımıl (Aelia rostrata Boh.)’a etkisi üzerinde araştırmalar. PDF
T. Öden, A. Temizer, G. Ersoy
Infra-red spektrofotometre ile Lasso E.C. isimleri Yabancıot öldürücü ilaçta aktif madde tayini. PDF
J. Düvenci
İlaçlı buğdayları kapalı kaplarda depolamanın, Sürme (Tilletia foetida Wallr. Liro) hastalığının önlenmesi ve fitotoksite bakımından önemi üzerinde araştırmalar. PDF
S. Finci
Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay koşnili (Pulvinaria floccifera Westw.)’ne karşı ilaç denemeleri. PDF
İ. Bozan, A. Zoral, H. Aslıtürk
Güney Anadolu Bölgesi bağlarında Salkım güvesi (Lobesia botrana Den. Et Schiff.)’nin yayılış alanı, bulaşma oranı, parazit ve predatörleri üzerinde ön çalışmalar. PDF
Ö. R. Kısakürek
Kök uru etmeni (Agrobacterium tumefaciens (Smith and Towsend) Conn.)’nin topraktan izolasyonu ve indikatör bitkiler yardımıyla teşhisi üzerinde çalışmalar. PDF
Y. E. Öktem